Polska Rada Organizacji Młodzieżowych podjęła inicjatywę Polskiej Młodzieży Esperanckiej dotyczącą tłumaczenia przewodnika po programie Erasmus+ na język polski. Przewodnik dostępny jest tylko w języku angielskim, co uniemożliwia wielu organizacjom aktywne partycypowanie w programie. PROM wystosował apel o jak najszybsze przetłumaczenie dokumentów programu Erasmus+ na wszystkie języki urzędowe UE.

Apel ten odbił się szerokim echem wśród polskich europosłów, którzy wystosowywali kolejne interpelacje i zapytania do Dyrekcji KE ds. Edukacji i Kultury. Zainteresowanie problemem wyrazili dotychczas Tadeusz Cymański, Małgorzata Handzlik, Marek Migalski, Lidia Geringer De Oedenberg, Wojciech Olejniczak, Czesław Siekierski, Joanna Szydlewska, Filip Kaczmarek, Wojciech Olejniczak, Sidonia Jedrzęjewska, Bogusław Liberadzki oraz Tadeusz Zwiefka.

Europoseł dr Marek Migalski podjął ogólnopolską akcję tłumaczenia przewodnika po programie Erasmus+. W zaledwie 2 tygodnie udało przetłumaczyć 263 strony przewodnika na język polski. Nad tłumaczeniem pracowało 69 tłumaczy, głównie studentów anglistyki, którzy poświecili swój czas, by włączyć się w tę akcję. Przewodnik jest dostępny na stronie europosła Marka Migalskiego (PDF).

Pragniemy jednocześnie zwrócić uwagę, że nie jest to oficjalne tłumaczenie Komisji Europejskiej i należy je traktować pomocniczo. Polska Rada Organizacji Młodzieżowych w dalszym ciągu oczekuje informacji, kiedy Komisja Europejska opublikuje oficjalne tłumaczenie. Mamy nadzieję, że tego rodzaju inicjatywy będą jasnym sygnałem, czego oczekują młodzi ludzie i że są oni aktywnymi podmiotami w Unii Europejskiej.