Towarzystwo Esperanckie E-Senco z Poznania zaprasza na 29 ARtystyczne KONfrontacje w ESperanto “ARKONES”. W weekend 20-22 września w ramach festiwalu odbędą się liczne koncerty, prelekcje i inne powiązane z esperanto (lub esperanckojęzyczne) wydarzenia.

By umożliwić uczestnictwo młodym adeptom języka esperanto, organizatorzy we współpracy z Polską Młodzieżą Esperancką i pod auspicjami Światowej Młodzieżowej Organizacji Esperanckiej przyjmują bezpłatne zgłoszenia od członków PME (z opłaconą składka członkowską za rok 2013). Ponadto osoby, które zapiszą się do 15 września będą mogły skorzystać z możliwości bezpłatnego zakwaterowania (z własnym śpiworem i karimatą).

Aktualny program i inne informacje na stronie arkones.org.