Instruista trejnado de la Universitato Adam Mickiewicz

We wrześniu 2013 rozpocznie się kolejna edycja rocznego kursu dla osób zainteresowanych nauczaniem esperanta. Zgłoszenia do 10 sierpnia 2013!

Kurs trwa jeden rok, odbywa się w Poznaniu ramach trzech zjazdów (wrzesień 2013, luty 2014, wrzesień 2014), w czasie których wykłady przeprowadzą wybitne osoby z doświadczeniem w nauce esperanta. Kurs zostanie zakończony egzaminem, którego pozytywny wynik upoważnia do otrzymania dyplomu Międzynardowej Ligi Nauczycieli Esperanta oraz Światowego Związku Esperanta.

Można ubiegać się o stypendium umożliwiające bezpłatny udział w kursie, zgłoszenie należy przesłać do 10 lipca. Udział kosztuje 130 euro za semestr nauki.

Więcej informacji w esperanto na edukado.net.