prom-2012-05-sulejowek

Około 40 osób reprezentujących ponad 20 polskich organizacji młodzieżowych wzięło udział w szkoleniu z budowania potencjału Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych (PROM). Nie zabrakło tam oczywiście przedstawicieli Polskiej Młodzieży Esperanckiej.

Celem spotkania było przeprowadzenie szkoleń dla przedstawicieli organizacji zaangażowanych w działalność PROMu oraz dyskusji na temat planu działalności związku stowarzyszeń na lata 2012-2014. W ramach warsztatów zostały poruszone, między innymi, kwestie komunikacji wewnętrznej oraz zewnętrznej organizacji, zrównoważonego rozwoju, finansowania oraz lobbingu i rzecznictwa.

W trakcie spotkania zostały określone obszary działania, cele, oraz oczekiwane rezultaty, które będą stanowiły podstawę dla działalności PROMu w ciągu najbliższych dwóch lat. Podczas debat poruszono także kwestię wizji, misji oraz długofalowej strategii działalności dla organizacji.Spotkanie odbyło się w dniach 17-20 maja 2012 roku w Sulejówku. Zostało zorganizowane we współpracy z European Youth Forum (YFJ) oraz przy wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Polska Rada Organizacji Młodzieżowych jest związkiem stowarzyszeń, w którego prace zaangażowanych jest ponad 20 organizacji młodzieżowych w Polsce. Swoją oficjalną działalność PROM rozpoczął w kwietniu 2011 roku, celem organizacji jest między innymi współtworzenie polityki na rzecz młodzieży oraz reprezentowanie organizacji członkowskich wobec sektora publicznego. Więcej informacji można znaleźć na stronie prom.info.pl.