Varsovio: Esperanto-kurso por komencantoj

21 marca to nie tylko początek wiosny, ale też początek kursu Esperanta dla początkujących. Zajęcia będą odbywały się w środy o godzinie 19 w siedzibie Polskiego Związku Esperantystów przy ul. Andresa 37/59a. Kurs obejmuje 15 lekcji po 1,5 godziny. Koszt całego semestru to 100 zł (płatne po pierwszej lekcji tj. pierwsza lekcja bezpłatna).

Kurs organizuje Warszawski Oddział Polskiego Związku Esperantystów. Kontakt w sprawie kursu: waw.kurs MAŁPA esperanto.pl, +48 602 158 038.