Instruado de Eo en UJ

Uniwersytet Jagielloński zaprasza, jak co roku, na kursy Esperanto na poziomie podstawowym (nauka języka od początku; nauka języka dla tych, którzy już trochę uczyli się go: poziom A2 – intensywna nauka mówienia), na poziomie średnim (pełny kurs – poziom B1-B2) oraz, okresowo, na kursy specjalistyczne.

Zajęcia otwarte są także dla osób spoza uczelni (bez ograniczenia wieku). Po kursie – Certyfikat językowy UJ, określający poziom znajomości esperanta wg ESOKJ Rady Europy. Dla uczących się organizujemy tanie lub bezpłatne zagraniczne pobyty turystyczno-kulturowe, również przyspieszające naukę języka. Koło Esperantystów zaprasza. Informacje i zapisy: esperanto.info1.pl MAŁPA gmail.com