pea-estraro_2011

Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Esperantystów w Nowym Sączu 7 maja 2011 roku wybrał nowe władze PZE – w Zarządzie Głównym PZE znalazły się następujące osoby: Arkadiusz Zychewicz (przewodniczący), Władysława Kujaczyńska (wiceprzewodnicząca), Anna Magier (skarbniczka), Paweł Fischer-Kotowski (sekretarz generalny), Mirosława Mazur, Barbara Pietrzak, Zofia Śmistek oraz Agnieszka Mozer, która jako przewodnicząca PME będzie odpowiadać za kontakty z młodzieżą. Zmieniono także siedzibę Związku, która znowu znajduje się w Warszawie, w tym samym miejscu gdzie siedziba PME. Także z tego powodu PME – młodzieżowa sekcja PZE – liczy na dobrą współpracę z nowym Zarządem.

Zjazd odbył się tuż po 32. Ogólnopolskim Kongresie Esperanckim, w którym uczestniczyło ponad 160 osób. Tematem przewodnim kongresu była „Obywatelska aktywność esperantystów”.