Tago de Diverseco

W Warszawie odbyły się obchody Dnia Różnorodności, który miał za zadanie poszerzenie świadomości społecznej na temat dyskryminacji i popularyzacji przepisów prawa antydyskryminacyj- nego. Do udziału zgłosiło się kilkanaście organizacji, wśród których znalazł się Polski Związek Esperantystów.

Jednym z naszych celów było pokazanie różnorodności, która znajduje się wśród esperantystów. W trakcie imprezy można było porozmawiać z ludźmi, którzy posługują się językiem esperanto i w życiu codziennym spotykają się z problem dyskryminacji między innymi: niepełnosprawny Amerykanin, małżeństwo polsko-japońskie, polka po 90-tym roku życia. Zorganizowano panel dyskusyjny dotyczący historii powstania języka i jego rozwoju. Aktorzy z warszawskiego kabaretu „La Oraj Pantalonoj en Arbustoj” opowiadali o swojej aktualnej działalności. Odbyły się krótkie lekcje esperanta, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Najmłodsi uczestnicy wzięli udział w grach i zabawach specjalnie dla nich przygotowanych. Na głównej scenie odbył się quiz wiedzy o esperancie.

Wydarzenie odbyło się 17 paździenika w Centrum Handlowym Złote Tarasy i było częścią kampanii prowadzonej przez Komisję Europejską pod nazwą „Za Różnorodnością. Przeciw Dyskryminacji”.