Arkones

Arkones

Polska Młodzież Esperancka zaprasza na ARtystyczne KONfrontacje w ESperanto oraz zjazd PME, który się tam odbędzie.

Podczas imprezy prelekcje wygłosi wielu znanych esperantystów. Po południu i wieczorem będzie można wziąć udział w wyjątkowo bogatym programie kulturalnym, w ramach którego zprezentują się miedzy innymi Martin Wiese (Szwcja), Inicialoj DC (Francja), Georgo Handzlik, Jarlo Martel-Monto, Zuzanna Kornicka, Zbigniew Kornicki oraz teatr “Improvizo” (Ukraina). Ponadto będzie można podejść do egzaminu z esperanta zgodnego z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (trzeba się zgłosić natychmiast). Równolegle z głównym programem odbędzie sie również posiedzenie Zarządu TEJO. Dlatego również będzie mozna się spotkać z wszystkimi członkami Zarządu Światowej Organizacji Młodzieży Esperanckiej oraza wolontariusza pracującego w jej biurze.

Arkones to impreza odbywająca się w stolicy Wielkopolski co roku na początku jesieni. Ten festiwal kultury i sztuki od lat przyciągająca esperantystów z całego świata. Do goszczącego imprezę budynku Zespołu Szkół “Łejery” przy ul. Brandstaettera 1 zjeżdża wiele grup muzycznych, literatów, przedstawicieli świata kultury i nauki.

Impreza odbędzie się w dniach 18-20 września 2009. Zjazd Polskiej Młodzieży Esperanckiej odbędzie się w sobotę o godzinie 10. Członkowie PME biorą udział w imprezie za darmo!

Więcej informacji mozna znaleźć na stronie arkones.org albo od razu zapisać się.