Estraro de TEJO

Zarząd TEJO

Podczas 65. Światowego Kongresu Młodzieży (IJK) w Libercu Komitet Światowej Organizacji Młodzieży Esperanckiej (TEJO) wybrał nowy Zarząd. Ponownie wybrani zostali Gregor Hinker z Austrii jako Przewodniczący i Sergeo Tyrin z Izraela jako Skarbnik. Ponadto zostali wybrani Oleksandra (Saŝa) Kovyazina z Ukrainy, Irmina Szustak z Polski i Łukasz (LukiZ) Żebrowski z Polski jako Wiceprzewodniczący oraz Paulína Kožuchová ze Słowacji jako Sekretarz Generalny.

Gregor w nowym Zarządzie nadal będzie odpowiadał za kontakty zewnętrzne, Saŝa za promocję, Irmina za działalność krajową, a Łukasz za kongresy, seminaria i szkolenia. Warto zauważyć, że aż troje z sześciu członków nowego Zarządu TEJO to członkowie Polskiej Młodzieży Esperanckiej.