PS 2.0

PS 2.0

Pasporta Servo, jeden z najbardziej popularnych serwisów Światowej Organizacji Młodziezy Esperanckiej (TEJO) jest obecnie modernizowany. Najważniejszym elementem Pasporta Servo 2.0 będzie nowa strona: www.pasportaservo.org. Już od marca można się zapisywać. Oficjalne otwarcie jest zaplanowane na 7. maja. Więcej informacji można znaleźć w wywiadzie opublikowanym na stronie TEJO.

Pasporta Servo jest serwisem społecznościowym skupiającym osoby, które mogą zaoferować bezpłatny nocleg w swoich domach lub też które chcą skorzystać z takiej możliwości. Warunkiem uczestnictwa jest jednak znajomość esperanta.