KunvenoRaportoProtokoloAliĝintojKondiĉojAlvenoProgramoPo polsku

Protokolo de Kunveno de Pola Esperanto-Junularo

Protokolo n-ro 1/2012
Varsovio, la 12-an de majo 2012

1-a parto de la kunveno

1. Malfermo de la kunveno
Agnieszka Mozer malfermas la kunvenon kaj prezentas la tagordon. Komence la kunvenon partoprenas 9 homoj (listo de ĉeestantoj – 1-a alkroĉaĵo).

2. Raporto pri agado de antaŭa estraro
Agnieszka Mozer prezentas enhavan raporton pri la finiĝanta oficperiodo (2-a alkroĉaĵo). Leszek prezentas financan raporton por la jaroj 2010, por 2011 ankoraŭ ne finpretas. La kunveno unuanime akceptas ambaŭ raportojn.

3. Kolektado de ideoj pri PEJ-agado, elektado de plej bonaj (kaj atingeblaj)
Oni listigas ideojn kaj elektas pluevoluigindaj (unuaj 6 el la listo):
– monata programo: Szabi prezentis kiel tio funkcias en HEJ. Oni renkontiĝas ĉiumonate ie en hungara urbo por iu komuna agado. Vojaĝo estas subvenciata. Krome povas esti prelego, kurseto.
– novaĵletero al PEJ-membroj
– informmaterialoj pri PEJ: ideo kopiita el bjalistoka kunveno
– interŝanĝo kun IJS kaj IJF: PEJ eventuale povus kontribui al vojaĝkostoj
– interreta eduksistemo: ideo kopiita el bjalistoka kunveno
– PEJ-volontulo per EVS: ideo kopiita el bjalistoka kunveno
– sekva aktivula trejnado: kun GEJ, eble nun en Pollando
– kursoj – drinku kaj lernu?
– fulmlecionoj en lernejoj

4. Evoluigo de konkretaj projektoj
(1) monata programo
ĝeneralaj ideoj:
– dissendo de informoj perrete, ankaŭ al ne PEJ-anoj
– ebleco inviti, proponi programerojn
– eblaj lokoj: Mikołów, Vroclavo, Krakovo, Poznano, Varsovio, Gdansko, Lodzo
– unua planita: Mikołów, septembre 2012, kunordiganto Karina. Ĝi daŭros semajnfinon, ni tranoktos ĉe Karina. Poste ni detaligos daton kaj programon.
– informoj unu montaton antaŭe
– kunfinancado de vojaĝkostoj: 50% de kostoj laŭ plej malmultekosta ebleco, PEJ-estraro aprobas post kandidatiĝo de PEJ-membro (ĝis definitiva limdato)
– eblaj programoj: varbado/informado tie, renkontiĝo kun lokaj esperantistoj (precipe junaj), vagado tra la urbo, PEJ/movada prelego por lokaj esperantistoj
– oni strebu ke estu nur en Eo krom aferoj al eksteruloj
– mojosumi por ricevi bonajn rezultojn

celoj:
– integrigi membrojn de PEJ
– helpi al loka E-komunumo informi pri kaj varbi por pri Esperanto
– informi lokajn E-istojn pri PEJ kaj junulara movado
– konatiĝi kun loka E-movado

rimedoj:
– konatiĝo kun diversaj lokoj de Pollando (celo: integrigo)
– komunaj vojaĝoj (celo: integrigo)
– komuna preparado de programo (celo: integrigo)
– prelegoj pri eo (celo: varbado/informado por eo)
– kursetoj pri eo (celo: varbado/informado por eo)
– PEJ/movada prelego por lokaj esperantistoj (informi lokajn E-istojn pri PEJ)
– neformala renkontiĝo kun lokaj esperantistoj (informi lokajn E-istojn pri PEJ, konatiĝi kun loka E-movado)

Dume mankas kunordiganto de la tuta programo, elektota fare de nova estraro.

(2) novaĵletero al PEJ-membroj
– dissendata minimume ĉiumonate
– informoj pri monataj programoj
– dulingva (pl kaj eo)
– informoj pri aranĝoj en Pollando
– informoj pri junualaraj aferoj ekster Pollando
– informoj de TEJO
– kelketaj plej gravaj adresoj en kolofono
– respondecas estrarano pri informado
– estu ebleco aboni

(3) informmaterialoj pri PEJ
– vizitkartoj (sen funkcio, nur kun nomo)
– eta broŝuro pri PEJ en la pola (ĉu realigi ĉi-jare?)
– flugfolio pri Esperanto (ĉu realigi ĉi-jare?) – Agnieszka Mozer informiĝos pri malgrandigita “Malkovru Esperanton”

(4) interŝanĝo kun IJS kaj IJF
– kondiĉoj: programkotizo, amasloĝejo, sen manĝoj
– de IJF venis propono ni akceptu
– al IJS ni proponu
– homoj havu siajn taskojn en la aranĝo, krome laŭeble ankaŭ reprezentu PEJ kaj JES
– kaze de neceso PEJ eventuale povas decidi pri kontribuo al vojaĝkostoj

(5) interreta eduksistemo
Ni ne vere nun scipovas trakti tion. Ni proponu al Przemek kaj Konstantin retrakti tion kaj taksi realigeblecon. Szabi ankaŭ pretas engaĝiĝi.

(6) PEJ-volontulo per EVS
Taskoj de volontulo:
– kursoj de esperanto kaj prelegoj pri esperanto
– helpo al organizado de monata programo
– prezenti sian landon kadre de kulturaj eventoj
– helpi en organizado de JES
– prizorgi PEJ/PEA-oficejon
– asisti la estraron en ĝia laboro kaj aparte en kontrolado de taskoj
– reprezenti PEJ en partoprenataj eventoj
– helpi en administrado de PEJ
– helpi en regula informado
– traktado de reta kaj papera poŝto
– akceptado de PEA/PEJ telefono
– helpo en prizorgado de biblioteko

Finiĝas unua parto de la kunveno. Partoprenantoj vizitas Sciencan Piknikon. Dume foriras Leszek; alvenas Natalia kaj Marta. La 2-an parton partoprenas do 10 homoj.

2-a parto de la kunveno

5. Propopno pri ŝanĝoj en regularo
Paweł prezentas du ŝanĝproponojn: oficperiodo de la estraro estu unujara kaj ne dujara; honoraj membroj estu elektataj de la kunveno kaj ne de estraro.
Voĉdono pri oficperiodo: 9 por, 0 kontraŭ, 1 sindeteno
Voĉdono pri maniero elekti honorajn membrojn: 10 por, 0, 0

Ambaŭ proponoj estas akceptitaj kaj tuj efektiviĝas, pro anticipa konsento de Ĉefa estraro de Pola Esperanto-Asocio.

6. Prezentado de kandidatoj kaj elekto de nova estraro
Łukasz prezentis kandidatiĝon de Konstantin: vivresumon kaj motivigan leteron. Dorota sinproponas kaj esprimas intereson pri posteno de kasisto. Łukasz sinproponas kaj deklaras, ke povas plenumi ĉiun taskon en la estraro krom tiun de prezidanto kaj kasisto. Łukasz propnas Paweł kaj li konsentas kaj deklaras, ke pretas estraraniĝi, sed prefere ne esti prezidanto, kasisto, sekretario. Natalia sinpropnas por sekretario. Agnieszka Mozer sinproponas ekskludante postenon de kasisto. Dorota proponas Agnieszka Rzetelska, sed ŝi ne akceptas. Dorota proponas Szabi, sed li ne akceptas. Dorota demandas al Karina kaj Marta – ambaŭ malakceptas.
Agnieszka Mozer propnas, ke por oficperiodo 2012-2013 estraro estu 6-persona.

Voĉdono pri 6-persona estraro: 9 por, 0 kontraŭ, 1 sindeteno

Agnieszka Rzetelska kaj Karina, kiuj ne estas kandidatoj gvidas la voĉdonon kaj nombras la voĉojn.

Rezulto de la balotado estas jena:
Konstantin: 10 voĉoj,
Dorota: 10,
Łukasz: 9,
Paweł: 9,
Natalka: 9,
Agnieszka: 6.
Minimuma nombro de voĉoj por eniri la estraron estas 6 (1 pli ol duono), do ĉiuj elektiĝas.

Agnieszka Mozer fermas la kunsidon.

Protokolis Łukasz Żebrowski

1-a alkroĉaĵo: Listo de ĉeestantoj

 1. Agnieszka Mozer
 2. Paweł Fischer-Kotowski
 3. Szabolcs Szilva
 4. Zsofia Pataki
 5. Dorota Rodzianko
 6. Karina Mąkosa
 7. Łukasz Żebrowski
 8. Agnieszka Rzetelska
 9. Leszek Dobrowolski (en 1-a parto)
 10. Natalia Antolak (en 2-a parto)
 11. Marta Domian (en 2-a parto)

2-a alkroĉaĵo: Raporto pri agado de la Estraro

Respondi