La 61-a Internacia Junulara Kongreso okazis inter la 31-a de julio kaj la 7-a de aŭgusto 2005 en Zakopane, Pollando. Ĝi estis organizita de la Pola Esperanto-Junularo kaj Varsovia Vento.

Raporto de la 61-a Internacia Junulara Kongreso

Emblemo de la 61-a IJK

Emblemo de la Kongreso

Pasis du monatojn de la fino de l’kongreso en Zakopane kaj mi daŭre ne revenis surteron… Tio-ĉi estis la dua kongreso en kiu mi partoprenis kaj la unua, kiu mi kunorganizis kaj samtempe la unua tiel mulpartoprenata de dekkelkaj jaroj. Kunvene al unu de esperantaj revuoj ĝi estis la plej granda IJK en ĉi-jarcento.

De utopio ĝis la decido

La historio de ĉi-kongreso komenciĝas iom neatendate. Komence estis ĥaoso, en Pollando, precipe inter gejunuloj, aktivadis malmultaj esperantistoj. Poste ekestis vizio. La vizio estis frenezula, estis la vizio de Irek, eble ne nur de li. Mi eksciis pri tio-ĉi antaŭ novjarfesto 2003 j. Tio estis la frostiga vintro kaj mi ne entute kaptis kion ili intencis fari kaj kion signifas organizi kongreson. Nek mi havis la sperton, nek ili. Eble nur la ĉeforganizanto tamen tio estas alia historio, ĉar ŝajne li posedas iajn eksterordinarajn kapablojn – ŝamanajn. Pri tio post momento.

Kaj tiel post kelkaj monatoj venis la decidrespondo de TEJO. IJK 2005 okazos en Pollando. Granda sukceso. Se mi ne eraras, tiu decidon oni faris en Sarajevo – tie kie okazos IJK 2006.

Preparadoj
Preparado

Preparado

Tabula rasa. Ni ne havis sperton, nek multajn homojn. Estis la jaro 2004. Ni vojaĝis al la kongreso en Kovrov en Rusio. Tie, de Rusoj, ni devintus spertiĝi kiel labori pri tiaj aranĝoj. Baedaŭrinde (aŭ eble bonŝance) mi estis reviagata per rusa kongreso tiom, ke mi barigis mian spertiĝon ĝis du interparoloj kun rusaj LKKanoj. Tabula rasa.

Post la reveno devus komenci laboro. Kaj komenciĝis – en Varsovio. Mi konsciis ke mi respondecas pri vespera programo tamen nenion plu mi sciis. Mi komencis labori februare. Oni donacis al ni sufiĉe multajn monojn do ni havis variajn eblecojn. Praktike oni nur devis kolekti E-stelulojn. Mi konfesas, ke ne tro malfacila tio estis. Aliaj anoj de LKK devis labori pli multe: la ĉefa organizanto kaj inicianto (Dio-Patro), kasistino (Dia Filo), kaj sekratario (Sankta Spirito). Ili ĉiam faris finajn decidojn, ĉiam sciis kiel fartas aferojn kaj prunteprenis multajn tagojn de propra vivo por la kongreso.

Kongreso

Ŝajnis ke estos bonege. Ĉirkaŭ 500 homoj, la granda koncerta tendo, du luitaj lernejoj, junulargastejo kaj pensiono. Krome amaskomunikaj notoj, patroneco de PABLISZER kaj Esperantajn flagojn laŭ la strato Krupówki. Tiel la famo de la kongreso trairis lernejajn murojn kaj flugis al la tuta Pollando kaj al la tuta Esperantujo.

Komenciĝis dum la pluvo kaj vento. Krom tio mi forgesis lumigi tandon antaŭe kaj ni devis improvizi. Neniu tamen rimarkis tion. Homoj estis tro frapataj per paroladoj, koncerto kaj per si mem. Nur prezidento Kwaśniewski mankis kaj sendis li sian homon kun salutletero. Poste parolis estraranoj de la urbo kaj de Tatra Nacia PArko. La lasta paroladis Esperante.

Dum solena malfermo kaj elruligo de la flago ĝi falis surteron. Oni komencis laŭte ridi.

Programo
Dum al koncerto

Dum al koncerto (fot. Ivo Miesen)

Estis vere riĉa. Ekde mateno okazis multajn prelegojn kaj laborgrupojn. Bedaŭrinde mi ne sukcesis partopreni ilin. Mi ne havis tempon tamen mi scias ke plaĉis al aliaj homoj kiuj partoprenis. Troveblis en la programo: kursetoj de japanlingvo, gospel-kurso, vitro kaj korpo pentrado, atrakciaj ekskursoj, kursoj de Falun Dafa kaj Jogo, sankta ekumena disservo, ktp, ktp…. Ĉiuj tiuj kiuj posedas kongreslibron scias kiom riĉan programon ni preparis.

Tri groŝoj de mi…

En programo ni antaŭvidis kaj aldonis elektadon de Miss Esperanto. Tiu ideo tre plaĉas al mi. Bedaŭrinde ni devis tion nuligi kaj forigi de programo kaŭze multajn protestojn. Mi bedaŭras.

Etoso

Kutime nek programo, nek koncertoj decidas pri sukceso de IJK. La plej ĉefa afero estas etoso. Ĉi-jare kreis ĝin la internacia rondo de niej gastoj. Bravo! Etoso estis grandioza.

Sola

La titolo de la kanto kiu por mi ĉiam rilatos al ĉi-kongreso. Estas ankaŭ la sento…mi sentis tiel post reveno hejmen.

Tobiasz Kaźmierski

Ankaŭ vidu

Respondi