Ĉu vi ĵus finlernis Esperanton kaj volas ĝin ekuzi sed vi ne certas kiel? Ĉu vi ŝatus renkonti novajn homojn kaj partopreni diversajn projektojn, interŝanĝprogramojn kaj junularajn forumojn? Ĉu vi ŝatus helpi pri disvastigado de la lingvo en Pollando kaj en la mondo?

Ĉion tion, kaj multon alian, al vi ebligas membrado en Pola Esperanto-Junularo (PEJ)!

Kion konkrete donas al vi PEJ-membreco?

 • senpagan partoprenon en festivalo pri esperanta kulturo ARKONES en Poznano
 • komunajn vojaĝojn tra Pollando kaj eksterlanden
 • porkomencantajn interŝanĝojn kun alilandaj junularaj E-asocioj
 • partopreno en internaciaj projektoj

Kaj kion donas membreco PEJ+Kontakto*?

 • avantaĝoj de PEJ membreco
 • verŝajne plej bonan revuon en Esperantujo: simple legindan revuon KontaktoKontakto 2013:2

Kaj se vi estas aktiva kaj ambiciplena, ne hezitu proponi vian helpon al teamoj de PEJ aŭ TEJO. Trovu vian lokon en Esperantujo kaj kreu kun ni la junularan Esperanto-movadon en Pollando kaj en la mondo!

Kiom tio kostas?

La kotizo PEJ kostas 10 zlotojn por 1 kalendara jaro.
La kotizo PEJ+Kontakto kostas 55 zlotojn por 1 kalendara jaro.

Kiel membriĝi?

Tio simplas! Sufiĉas:

 1. plenigi aliĝformularon kaj
 2. pagi la kotizon al bankokonto:
  10 2130 0004 2001 0558 6110 0003 (Volkswagen Bank)
  POLSKI ZWIĄZEK ESPERANTYSTÓW
  GEN. WŁ. ANDERSA 37/59A
  00-159 WARSZAWA

La ĝiro estu kun titolo:
“[nomo] [familinomo] [tipo de membreco, do PEJPEJ+Kontakto] [jaro por kiu estas pagata la kotizo]”,
ekzemple “Ludwik Zamenhof PEJ+Kontkto 2019”.

Por pli rapida trakto de la pago ni instigas vin sendi la pagopruvon al sekretario@pej.pl.

* – kategorio KTO