>>> FORMULARO POR ALIĜI <<<

Stelo

Ĉu vi ĵus finlernis Esperanton kaj volas ĝin ekuzi sed vi ne certas kiel? Ĉu vi ŝatus renkonti novajn homojn kaj partopreni diversajn projektojn, interŝanĝprogramojn kaj junularajn forumojn? Ĉu vi ŝatus helpi pri disvastigado de la lingvo en Pollando kaj en la mondo?

Ĉion tion, kaj multon alian, al vi ebligas membrado en Pola Esperanto-Junularo (PEJ) kaj Tutmonda Esperantista Junulara Organizo (TEJO)!   [fot. V.Sgarbe]

Kion konkrete donas al vi PEJ-membreco?

  • senpagan partoprenon en festivalo pri esperanta kulturo ARKONES en Poznano
  • komunajn vojaĝojn tra Pollando kaj eksterlanden
  • porkomencantajn interŝanĝojn kun alilandaj junularaj E-asocioj

Kaj kion donas membreco PEJ+TEJO+Kontakto?

Kontakto 2013:2

Kaj se vi estas aktiva kaj ambiciplena, ne hezitu proponi vian helpon al teamoj de PEJ aŭ TEJO. Trovu vian lokon en Esperantujo kaj kreu kun ni la junularan Esperanto-movadon en Pollando kaj en la mondo!

Kiom tio kostas?

La kotizo PEJ kostas 10 zlotojn por 1 kalendara jaro.
La kotizo PEJ+TEJO+Kontakto kostas 70 zlotojn por 1 kalendara jaro.

Kiel membriĝi?

Tio simplas! Sufiĉas:

  1. plenigi aliĝformularon kaj
  2. pagi la kotizon al bankokonto de PEJ (Polska Młodzież Esperancka, 08 1240 1037 1111 0010 6246 8214).

La ĝiro estu kun titolo:
“[nomo] [familinomo] [tipo de membreco, do PEJPEJ+TEJO+Kontakto] [jaro por kiu estas pagata la kotizo]”,
ekzemple “Ludwik Zamenhof PEJ+TEJO+Kontkto 2016”.