23 de aprilo pasis jam limdato por sendi aliĝilon, tamen la organizantoj decidis pllongigi ĝin: pro tio vi rajtas ankoraŭ ĝis fino de venonta semajno sendi vian! Limdato estas nun ĝis 16 de majo.

La festivalo okazos la 23 de majo en Vroclavo. En la konkurso rajtas partopreni infanoj kaj adoleskuloj inter 6 ĝis 18 jaroj – solistoj aŭ muzikgrupoj. Ĉiu partoprenanto prezentu po du kantojn: unu en geparta lingvo kaj dua esperante (atentu! Nur la esperanta kanto estos pritaksata en la konkurso). Por gajnintoj atendas premioj: interalie profesia registrado de kantojn! Oficiale la festivalo okazas sub patronado de Mila van der Horst Kolińska, prof. Edmund Wittbrodt kaj ILEI.

Por pliaj informoj mesaĝu al informado.eo@gmail.com.