Lasta semajnfino estis por Vroclavo esperanta semajnfino: en la sidejo de loka E-klubo okazis jarkunveno de PEJ, dum kiu estis prezentita jarraporto de PEJ-agado, elektita nova estraro kaj prilaboritaj planoj de agado por la sekva estrar-periodo. Tio ĉi estis la plej grava afero, kiu okazis dum la tria PEJ-semajnfino (semajnfina primovada aranĝo, organizata ĉiun duan monaton en alia pola urbo, kies celo estas plivigligi lokan movadon kaj renkontigi junajn esperantistojn de Pollando).

Krom la kunsidoj partoprenantoj de la aranĝo havis ŝancon partopreni lingvan ludon pri bestoj (dum sabata promenado en la vroclava ZOO) kaj Historian Kostumbalon (kiu okazis dimanĉe omaĝe al “Festo de ĉiuj pioniroj”). Historia Kostumbalo estas tradicie kunorganizata de Silezia Esperanto-Asocio kaj Studenta Esperanto-Klubo Aŭroro. Ĉi-jare ĝi okazis en la nova sidejo de SEA, speciale por tiu ĉi okazaĵo aspektigita kiel stila salono de 1920-aj jaroj.

Aŭroro gastigis, krom PEJanojn, ankaŭ kelkajn esperantajn novulojn – liaj observoj kaj freŝrimarkoj helpis dum diskuto pri reklamando kaj popularigo de Esperanto inter gejunuloj kaj donis kelkajn ideojn por sekvaj agadoj de PEJ. Speciale por ili spertaj membroj de E-organizoj (interalie TEJO, PEJ, E@I kaj SEA) preparis prezentadon pri eblecoj aktivumi kaj labori en kaj por E-movado.

[Romualda Jeziorowska, pliaj fotoj ĉi tie]