ker-jekaterinburgo

La 8-an de junio en Varsovio okazos skriba sesio de internacie rekonataj Esperanto-ekzamenoj laŭ la Komuna Eŭropa Referenckadro (KER) de Eŭropa Konsilio. Eblos submetiĝi en la niveloj B1 (baza nivelo), B2 (meza nivelo) kaj C1 (supera nivelo).

La kotizoj por Pollandanoj por la skriba sesio estas: en la nivelo B1 – 22 EUR, en la nivelo B2 – 24 EUR kaj en la nivelo C1 – 27 EUR. Kaze de sukcesa skriba ekzameno en la nivelo C1, TEJO repagas 7,50 eŭrojn al la ekzameniĝinta individua TEJO-membro!

Por plej bone taksi sian nivelon valoras konatiĝi kun ekzemplospecimenoj kun solvoj. Aliĝi eblas ĝis la 15 de majo 2013 pere de la reta aliĝilo. La detala regularo de la ekzamenoj elŝuteblas ĉi tie.

Pliaj informoj trovebla ĉe edukado.net, en la oficiala retpaĝo de la Lingvoekzamena Centro kaj ĉe Szilva Szabolcs, szabolcs.szilva ĈE pej.pl. Varsovian sesion de la ekzameno organizas Pola Esperanto-Junularo.