Veturilo

“Veturilo” – tiel nomiĝos sistemo de urbaj bicikloj en Varsovio. La decido estis alprenita en interreta voĉdono. La nomo en Esperanto ricevis 32 procentojn de voĉoj. Sekvis ĝin “Wawabike” kun 26 procentoj kaj la trian lokon okupis “Ziuuu” kun 12 procentoj. Sekvajn lokoj okupis “Rowerynka” (12 proc.), “Bajker” (11 proc.) kaj “Wabik” (6 proc.).

Post funkciigo de ĉiuj 125 luo-stacioj kun 2100 bicikloj la varsovia sistemo estos la plej granda en tiu parto de Eŭropo. Ĝia uzado estos tre simpla – necesos registriĝo kaj antaŭpago. Prezoj por uzado de bicikloj ne estos altaj kaj favoros mallongajn vojaĝojn: 20-minuta luo estos senpaga, sekvaj 40 minutoj kostos nur unu zloton. Por la dua kaj tria horo necesos pagi respektive 3 kaj 5 zlotojn. Ĉiu plia horo kostos 7 zlotojn.

Informoj laŭ la Estraro de Publika Transportado.