Pola Esperanto-Junularo – Polska Młodzież Esperancka


Senpaga trejnado en Skotlando pri financa mastrumado kaj monakirado

Tags: , – LukiZ 23:19, 2014-4-3

Pitlochry

Kadre de la proksimiĝantaj 109a Skota E-kongreso kaj 1a Tutkelta Kongreso (6-11 de junio) en Pitlochry okazos seminario pri financa mastrumado kaj monakirado, kiun eblas partopreni tute senpage! Seminario okazos inter 6a (vendredo) kaj 8a (dimanĉo) de junio. Se vi ŝatus resti pli longe (ĝis fino de la aranĝo), skribu kaj ni provos tion realigi.

La seminario estas la tria organizata kadre de dujara partneriĝo, subvenciata de Eŭropa Unio, pere de la programo Dumviva Lernado - Grundtvig - Partnerado. La projekton “Volontulado kiel persona pluevoluiĝo: kiel pliboniĝi?” partoprenas Pola Esperanto-Junularo kaj aliaj Esperanto-organizoj el Nederlando, Skotlando, Francio kaj Italio. La sekvaj trejnadoj okazos en la landoj de la aliaj partneraj organizoj kaj estos dediĉitaj al organizado de agadoj por junuloj, team-laboro, interkulturaj teamoj, mastrumado de volontuloj, memmastrumado, financa mastrumado kaj monakirado.

La subvencio kovras vojaĝkostojn al Pitlochry (tamen ne pli ol 250€) kaj partoprenaj, loĝajn kaj manĝajn kostojn en la aranĝo. Por partopreni la seminarion necesas ĝis la 5a de majo sendi kandidatiĝon al pej@pej.pl kun konciza sinprezento kaj klarigo, kial vi ŝatus partopreni ĉi tiun trejnadon. La konkurso estas dediĉita nur al membroj de Pola Esperanto-Junularo (se vi ankoraŭ ne membras, klaku ĉi-tien) regantaj Esperanton almenau je komunikebla nivelo (tuta trejnado estas en Esperanto).

Kunveno de Pola Esperanto-Junularo - maje en Nowy Sącz

Tags: , – LukiZ 22:13, 2014-4-1

11-a PEJ-kunveno

La ĉiujara kunveno de Pola Esperanto-Junularo okazos de la 1-a ĝis la 4-a de majo 2014 en Nowy Sącz. Detala programo estas ankoraŭ pretigata, tamen tutcerte dum la kunveno ni elektos la novan estraron kaj planos agadon - por la venonta jaro kaj pli vasthorizonta strategion. Por lundo ni planas varbadan tagon en lokaj lernejoj, do ni aparte invitas ĉiujn resti unu tagon pli longe.

Do, rezervu la tempon, anoncu vian alvenon kaj sekvu paĝon kunveno.pej.pl por pliaj informoj!

Aliĝu al junaj kaj aktivaj!

Tags: – LukiZ 22:02, 2014-3-21

Traduko de la gvidlibro por la programo Erasmus+ - desuba iniciato

Tags: – LukiZ 18:10, 2014-3-16

Pola Konsilio de Junularaj Organizoj | Pola Esperanto-Junularo

Pola Konsilio de Junularaj Organizoj (PROM) subtenis la iniciaton de Pola Esperanto-Junularo rilatan al traduko de la gvidlibro por la programo Erasmus+ al la pola lingvo. La gvidlibro haveblas nur en la angla, kio malebligas al pluraj organizoj partoprenon en la programo. PROM apelaciis pri laŭeble rapida traduko de la dokumentoj de programo Erasmus+ al ĉiuj oficialaj lingvoj de EU.

La apelaciovaste eĥis inter la polaj eŭrodeputitoj, kiuj sendis plurajn interpelaciojn kaj demandojn al la Direktoraro de la Eŭropa Komisiono por Edukado kaj Kulturo. Interesiĝon esprimis ĝis nun Tadeusz Cymański, Małgorzata Handzlik, Marek Migalski, Lidia Geringer De Oedenberg, Wojciech Olejniczak, Czesław Siekierski, Joanna Szydlewska, Filip Kaczmarek, Wojciech Olejniczak, Sidonia Jedrzęjewska, Bogusław Liberadzki kaj Tadeusz Zwiefka.

Eŭrodeputito d-ro Marek Migalski alvokis tutlandan tradukadon de la gvidlibro por la programo Erasmus+. Dum nur 2 semajnoj oni sukcesis traduki ĉiujn 263 paĝojn de la gvidlibro al la pola lingvo. Pri la traduko laboris 69 tradukistoj, ĉefe studentoj pto la angla lingvo, kiuj dediĉis sian libertempon por engaĝiĝi en la agadon. La gvidlibro haveblas en la paĝaro de eŭrodeputito Marek Migalski (PDF).

Ni ŝatus tamen atentigi, ke tio ne estas oficiala traduko de la Eŭropa Komisiono kaj necesas trakti ĝin kiel helpan dokumenton. Pola Konsilio de Junularaj Organiozoj daŭre atendas informojn pri tio kiam la Eŭropa Komisiono publikigos la oficialan tradukon. Ni esperas, ke tiuspecaj desubaj iniciatoj estos klara signo pri tio, kion atendas junaj homoj kaj ke ili estas aktivaj subjektoj en Eŭropa Unio.

Eble Esperanto-volontulado en Roterdamo?

Tags: , – LukiZ 19:34, 2014-3-13

TEJO

Tutmonda Esperantista Junulara Organizo serĉas plentempan TEJO-volontulo en la Centra Oficejo en Roterdamo. Restis jam nemulte da tempo por kandidatiĝi, ĉar limdato estas la 30-an de marto 2014.

TEJO anoncis serĉadon de persono kiu ekde aŭgusto/septembro 2014 eklaborus por ĉirkaŭ unu jaro en oficejo de la organizo en Nederlando. La volontulado ligiĝas ĉefe kun administrado de la organizo, traktado de korespondaĵoj, preparado de subvencipetoj kaj kunlaboro kun aliaj organoj de TEJO - estraro, komitato, komisionoj.

De la kandidatoj oni postulas ĉefe bonan konon de Esperanto kaj eventuale aliaj lingvoj (prefere angla), konon de junulara Esperanto-movado, kapablon labori kun komputilo kaj pretecon fari oficejajn taskojn.

La volontulo havos senpagan loĝadon kaj ricevos poŝmonon certigantan (ĉirkaŭ 125 eŭroj semajne).

Pliaj informoj kaj detaloj rilataj al kandidatiĝo troveblas ĉe tejo.org/eo/volontulu.