Pola Esperanto-Junularo – Polska Młodzież Esperancka


Esperanto dum Slot en 2016

piotr.holda 21:33, 2016-4-6

Feliĉa


Esperanto aperis dum SLOT jam trifoje en lasta jaro: dum festivalo en Lubiąż, en Gdynia kaj en Vroclavo.
Nun ni volas daŭrigi tiun fruktodonan kunlaboron kaj ni serĉas kunlaborantojn - eble vin?

Tiu ĉi jare ni planas pluaktiviĝi en strefo de NGO. Ĉe bildo videblas nian lastjaran standon - nun ni planas havi pli: pli da homoj, pli bildojn, pli diversajn aktivadojn. Se vi jam esperantiĝis, eble vi volus kunkrei esperantan etoson dum Slot Art Festivalo?

Kion ni proponas?
- senpagan ĉeeston dum SLOT (5-9.07 aŭ parto de tiu tempo)
- bonan etoson dum festivalo,
- eblecon kunkrei ion gravan kaj mojosan.

Kion ni bezonas?
- esperantiston, kiu almenaŭ baze parolas esperante,
- homon kreivan kun emo paroli kun nekonatuloj.

Se vi interesiĝas pri tio, kontrolu: /slot.art.pl/ aŭ rekte demandu pri detaloj anna.maria.koniecpolska@pej.pl
Se vi ankoraŭ ne pretas esperantigi la mondon - tamen venu kaj trovu nin en Lubiąż!

En Eger okazis la 7-a Junulara E-Semajno

Tags: , , – Tobiaszeto 18:18, 2016-1-14

La 7-a JES en Eger, Hungario.

fotis Tomasz Szymula

De la 27-a de decembro 2015 ĝis la 3-a de januaro 2016 en la hungara urbo Eger okazis la 7-a Junulara E-Semajno, organizata de Pola kaj Hungara Esperanto-Junularoj. La programon de la evento dumtage konsistigis: prelegoj, diskutrondoj, ekskursoj kaj AMO-seminario “Junigi la komunumon”; vespere: koncertoj aŭ KLF kaj nokte: gufujo kaj diskejo aŭ karaokeo. Kompreneble, la kulmina punkto de la evento estis la novjara balo, en la jarŝanĝa nokto.

La eventon partoprenis 129 personoj el 23 landoj. Plej multaj partoprenantoj venis el Germanio (28), sekvis la du “organizaj” landoj: Hungario (24) kaj Pollando (12), kaj poste Francio (10), Nederlando kaj Slovakio (po 7), Britio (5), Italio kaj Rusio (po 4). Po 3 personoj estis el Brazilo, Hispanio, Kroatio kaj Ukrainio, po 2 personoj venis el Belgio, Svislando, Ĉeĥio, Danio, Serbio kaj Svedio. Unuope venis partoprenantoj el Aŭstrio, Kanado, Japanio kaj Norvegio. 61% de la partoprenantoj estis TEJO-aĝaj kaj duono havis malpli ol 27 jarojn. La averaĝa aĝo estis 30,7 jaroj kaj la plej juna partoprenanto havis 14 jarojn.
La sekva JES okazos ĉirkaŭ la jarŝanĝo 2016/17 en norda Germanio kaj ĉeforganizas ĝin Germana Esperanto-Junularo. Pliaj informoj aperos en la Facebook-paĝo de la evento.

Esperanto dum SLOT jam trian fojon ĉi-jare

piotr.holda 11:00, 2015-10-7

Leciono de esperanto dum SLOT


Lernado kunigita al bona festo je unika “SLOTa” stilo en Lubiąż, poste en Gdynia (dum SLOT-Pomorze) kuraĝigis nin aldoni esperantan kurseton ankaŭ al SLOTafter en Vroclavo. Estu kun ni 10an de Oktobro! klubo Firlej, Grabiszyńska strato.

SLOT Art Festival en Lubiąż estas festivalo de ĉiuj artoj: jen muziko, teatro, fajrospektakloj, dancado… ne devintus manki Esperanto! PEJanojn oni povis trovi en koridoro de socjalaj inicjativoj kaj dum lerno-sesioj. Kurta kurso de internacia lingvo ĉiutage kolektis de 25 ĝis 35 partoprenantoj. Romualda kun Zdzisław kuraĝe montris malkomplikan bildon de nia lingvo kaj Piotr kaj Anna Maria montris, kion oni povas fari kun Esperanto poste.

La 22-an de aŭgusto okazis la festivalo SLOT Pomerio en Gdynia. Dum ĝi partoprenantoj povis ĉeesti diversajn atrakciojn: koncertojn, ekspoziciojn, kinejon kaj kursojn. Nia esperanta stando, farita de Alicja kaj Karolina de Sxĉecin, troviĝis en parko kaj trakuris en amika atmosfero. Ni ekzercis elementajn frazojn, kantis kaj bonege ludis je kalemburoj. Ni ĝojas ke Esperanto kaptis atenton de multaj partoprenantoj de la festivalo kaj ili volonte partoprenis en nia kurso.

Esperanto dum Ekonomia Forumo en Krynica-Zdrój

piotr.holda 14:13, 2015-10-3

Deĵorantoj de la Esperanto-stando en Krynica-Zdrój (de maldekstre): Peter Balaz, Mariusz Hebdzyński, Matthieu Desplantes, Dorota Rodzianko.

Deĵorantoj de la Esperanto-stando en Krynica-Zdrój (de maldekstre): Peter Balaz, Mariusz Hebdzyński, Matthieu Desplantes, Dorota Rodzianko.

Artikolo pri la Esperanto-stando organizita de la Europa Esperanto-Unio helpe de la organizo E@I ĉe la XXV Ekonomia Forumo en Krynica-Zdrój okazinta en la tagoj 8-10.09.2015
Ĉu „Esperanto” estas adreso de iu retpaĝo? Morta lingvo? Aŭ dialekto de la hispana? – demandis foje preterpasantoj ĉe la budo de Esperantistoj. Kial ĝi ankoraŭ ne venkis? – demandis siavice konata pola eŭrodeputito Janusz Korwin-Mikke. La nura fakto, ke tiuj demandoj daŭre postulas respondojn, certigis nin pri la senco de nia ĉeesto en la forumo jam dekan fojon.
Laŭ niaj observoj, efika disvastigado de Esperanto kun ĝiaj ideoj ne povos estonte sukcesi, se en mensoj de homoj ne semiĝos unue apenaŭa konscio pri la simpla fakto, ke tiuspeca lingvo ekzistas. Se oni renkontiĝas homojn, kiuj jam scias, pri kio temas en la E-movado, oni bezonos ilin recertigi pri ĝia daŭra funkciado. Ili pli ofte emos demandi, ĉu Esperanto ankoraŭ ekzistas, ĉar „iam ĝi estis moda, sed tiu tempo ja estas jam longe for”. Videblas do, ke la rekonado de la lingvo sufiĉe bone funkcias ĉe la membroj de pli aĝaj generacioj, nun la almenaŭ parta intereso bezonus ĉefe kultivadon – precipe ke la oferto por Esperanto-kursoj en Univeritatoj de Tria Aĝo pli kaj pli vastas. Sed la „naskadon” de novaj, junaj Esperantistoj oni devas badaŭrinde pene fari tute dekomence.
Ankaŭ alia tristiga afero klare videblis ĉe la forumo: lingva problemo en Eŭropa Unio daŭre ne estis solvita kaj eĉ ne tro ŝajnas, ke ĝi baldaŭ fariĝos tia. En la kazo de tiu ĉi forumo ne validas la fakto, ke oni plej facile komunikiĝas kun alilandanoj en la angla lingvo. Pro granda kvanto de gastoj venantaj de la Orienta kaj Centra Eŭropo pli facile estis interkompreniĝi en la rusa, kiu facile rekoneblas en ekssocialismaj landoj inkluzive 6 najbarlandojn de Pollando. Alian makreblan impreson faris la malferma diksuto de la forumo inter geprezidantoj de Pollando, Makedonio kaj Kroatio, kiu devis esti tradukita al kelkaj lingvoj kaj aŭskultata per kapaŭskultiloj. Eĉ kiam la prezidantino de Kroatio parolis sian fluan, klaran kaj seneraran anglan, la duono de la publiko bezonis tamen simultanan tradukadon, kiu venadis unue kun kelksekunda malfruiĝo. Kaj kiuj grupoj bezonus havi facilan komunan lingvon pli urĝe ol politikistoj, entreprenistoj kaj aktivistoj, do homoj, kiuj havas la plej grandan influon al la bonstato de landoj? Kiu, se ne ili, havas pli grandan ŝanĉon uzi kaj lerni diversajn lingvojn?
Por atentigi homojn pri tiuj lingvaj problemoj, la Esperanto-budo estis ekipita per diversaj allogaĵoj: skribiloj, glumarkoj, ŝlidoj, sakoj, DVD-j, bultenoj, informiloj k. s. Tiu riĉeco de senpagaj gaĝetoj montriĝis sufiĉe okulfrapa por facile kapti atenton de la gastoj de la forumo, des pli ke nia stando staris tuj malantaŭ la enirejo. Per bona reklamado valoris montri al forumgastoj, ke Esperantistoj ne estas iuj eksmodaj uloj batalantaj vane por sia idelisma venko, sed efikaj agantoj por disvastigado de lingva diverseco aŭ popularigado de malofte lernataj lingvoj kiel ekz. la slovaka.
Estus favore, ke iam la lingva politiko en la Eŭropa Unio ŝanĝiĝus for de la nuna maloptimala formo per enkoduko de komuna lingvo, des pli post venontaj grandaj ondoj de novaj enmigrintoj de la Sudo, kiuj ankoraŭfoje alportos kun si plian porcion de lingva kaj kultura diverseco.
Nome de PEJ la esperanto-standon subtenis Mariusz Hebdzyński.

5-aj Urbaj Tagoj de Volontulado en Vroclavo

piotr.holda 23:15, 2015-9-30

V Miejskie Dni Wolontariatu we Wroclawiu

La 5-an de oktobro en la vroclava Urba Centro de Volontulado komenciĝos unumonataj 5-aj Urbaj Tagoj de Volontulado. La eventon malfermos leciono de Esperanto por komencantoj, organizata de PEJ kunlabore kun Silezia Esperanto-Asocio. Dum la leciono la lernantoj ekkonos la regulojn de la Esperanta gramatiko, bazajn frazojn kaj ekscios, kie kaj kiel daŭrigi la lernadon por havi eblon veturi kun ni al la aŭtunaj renkontiĝoj.